MEMBRES

És un bufet jurídic multidisciplinar integrat per tres advocats especialitzats, d’acreditada solvència professional que donen atenció personalitzada a tots els seus clients, oferint assesorament legal i assistència lletrada en diferents àrees del dret i davant qualsevol jurisdicció; Oferim serveis tant a empreses com a particulars, adaptan-se a les necessitats de cada tipologia de client, oferint un servei de qualitat, sota els principic d’eficàcia, eficiència i excel·lència en el tracte amb el client.

La nostra mentalitat empresarial i el nostre compromís en oferir una resposta ràpida, i adaptada a les necessitats particulars de cada cas, ens obliga a estar en continua evolució i adaptació respecte els serveis oferits.

El despatx disposa de la col·laboració de pèrits externs en l’àmbit pericial a fi d’obtenir informes medicolegals, econòmics comtables, de patologies en la construcció i de valoració immobiliària, imprescindibles per una bona defensa o reclamació en un procés judicial.

Els nostres honoraris són els previàment pactats en el corresponent pressupost i full d’encàrrec i, en el seu defecte, els que venen establerts pel Consell de l’Il·luste Col·legi d’advocats de Lleida.

En ambdos casos, els nostres honoraris és basarán en el temps de dedicació esmerçat pels nostres professionals en funció de la retribució per hora, segons tarifa, o en funció de la naturalesa peculiar de l’assumpte.

Entenem l’exercici de l’advocacia com un servei als clients i a la societat. La nostra actuació professional està basada en:

  • Tractament personalitzat
  • Seguiment escrupulós de les normes ètiques que regulen la professió
  • Recolzament en una política i valors de qualitat, i en la millora continua

Assumim els 10 principis del pacte mundial de les Nacions Unides en matèria d’actuacions empresarials, especialment aquells que fan referència a:

  • El respecte als drets humans i la lluita contra tota classe de discriminació
  • L’abolició del treball infantil i de tota classe de treball forço
  • L’assumpció de la responsabilitat ambiental
  • L’actuació empresarial evitant la corrupció en totes les seves formes